Malen
 
Välkommen till Föreningen Malenbo

Aktuellt

Kallelsen till årsmötet med inbetalningsavi

Presentation årsmötet 2020

Malens Villaägareförening bildades 1984 för att i första hand verka för att stranden skulle förbättras. Verksamheten har breddats men fortfarande är strandmiljön den viktigaste frågan. Föreningen har cirka 250 medlemmar och alla fastighetsägare och hyresgäster inom Malen och Drivan är välkomna som medlemmar. Årsavgiften är 150 kr.
Under senare år har föreningen tillsammans med Båstads kommun bland annat byggt en badbrygga, en utsiktsplats vid Malens Havsbad samt bänkar och grillplatser i strand- området.
Vid årsmötet 2012 byttes föreningens namn till Föreningen Malenbo.