Bli medlem

TILL ALLA SOM BOR PÅ MALEN

Föreningen Malenbo är en ideell intresseförening för alla som äger fastighet, bostadsrätt eller hyresrätt inom Malenområdet.
 
Föreningen har till ändamål att
- tillvarata gemensamma intressen för medlemmarna
- främja gemenskap och trivsel inom området
- verka som påtryckningsgrupp gentemot kommun och andra myndigheter
 
Föreningen har f.n. cirka 200 medlemmar , vilket motsvarar cirka 20% av alla Malenbor. Ju fler boende som föreningen representerar, desto tyngre väger våra åsikter då vi försöker påverka kommun och andra, som har att besluta om vårt boende på Malen.
 
Vi vill gärna att Du som inte är medlem ansluter Dig.
 
Du kan sätta in pengar på Bankgiro: 241-9257.
Betalning kan också ske via Swish: 123 350 17 49.
Verksamhetsåret löper 1/5 - 30/4.
Årsavgiften är 150 kr och gäller per bostad/fastighet.
 
Och Du som redan är medlem; värva grannen, som kanske inte är det!
 
Om Du har synpunkter eller goda idéer är Du välkommen med dessa till styrelsens medlemmar.
 
Välkommen som medlem i Föreningen Malenbo!
 
 
Styrelsen i Föreningen Malenbo
 

Malenbryggan

 
   Föreningen Malenbo
   f.d. Malens Villaägareförening

 
 
 
 
   Uppdaterad 2018-06-11