Mål och Planer

Årsmöte och styrelse har beslutat att i första hand arbeta med följande frågor:

- Förbättring av stranden i avseende på sandflykt, städning och övrigt underhåll
- Genomföra den "Framtids- och Skötselplan" för området norr om Strandpromenaden
   som är antagen av föreningen och kommunen
- De angelägna frågorna
- Skapa ökad trygghet genom förebyggande av brott och ökad säkerhet. Genom
   "Grannsamverkan" ökas tryggheten även för de sommarboende
- Driva frågor rörande säkrare trafik
- Förbättrad information till medlemmarna
- Ökning av antalet medlemmar
 


 

 
   Föreningen Malenbo
   f.d. Malens Villaägareförening

 
 
 
 
   Uppdaterad 2018-06-11