Aktuellt

Aktuellt 2019-08-05

För att kunna hålla sig informerad om kommunens arbete, prioriteringar och pågaende diskussioner så lägger vi här upp länkarna till det senaste av kommunens sammanträdesprotokoll samt kommunens skötselplan for utemiljön.

Sammanträdes protokoll m.m.
Skötselplan
 

Aktuellt 2019-06-25

Kommande årsmöte i Malenbo.
 
Årsmötet kommer att ta plats i Båstad Kommunhus, Sessionssalen den 4e juli klockan 18:30
 
Ni är alla Hjärtligt Välkomna!
 
Kallelse
Dagordning  
 

Aktuellt 2019-05-10

Möte med kommunen.
 
Gunnar Ericsson och Caroline Prabert hade denna dag ett möte med kommunen.
Ett mycket bra och givande möte.

Här finns noteringar från mötet.
 

Aktuellt 2018-08-25

Båstad kommuns översiktsplan - Förslängd remisstid till 30e september! Fortfarande möjligt att påverka.
 
 
Malenbos skrivelse till kommunen 
 
 

Aktuellt 2018-08-12

Båstad kommuns översiktsplan. Möjlighet att påverka fram till 31a augusti!
 
Båstad kommun har liksom alla kommuner en översiktsplan. Just i Båstads fall tycker vi det finns ett par oroväckande frågetecken hur planerna kan komma att påverka Båstads och Malens stadsbild med låg bebyggelse och mestadels småhus (se sista sidan i Inriktningsdokument med föreslagna 4-6 samt 3-4 våningshus). Vi manar alla att försöka sätta sig in i översiktsplanen och genom föreningen Malenbo (eller på egen hand) bidra med åsikter och förslag.  
 
VARFÖR NU? Vi har noterat att översiktsplanen och tillhörande konsekvensbeskrivning är tillgänglig för samråd nu under sommaren 25 maj - 31 augusti 2018. Pga sommarledighet och knapphändig information är det många som har missat eller haft svårt att sätta sig in i planerna och förstå konsekvenserna. 
 
Styrelsen förbereder en skrivelse till och möte med kommunen.  
 
Översiktsplan på Båstad kommuns hemsida 
Karta per Inriktningsdokument 
Inriktningsdokumentet i sin helhet 
 
 

Aktuellt 2018-07-23

Renovering av Malenportalen.
 
Föreningen Malenbo har ombesörjt att renovera den över hundra år gamla portalen vid Stationsterassen som till sist gav vika. Den renoverade portalen kommer att uppföras på norra sidan Hallandsvägen/Köpmansgatan på stigen invid läkarvillan.
 
Vi vill å föreningens och hela Malens vägnar rikta ett stort tack till MMB som åtagits sig renoveringen och återplaceringen!
 
 

Aktuellt 2018-06-24

Kommande årsmöte i Malenbo.
 
Årsmötet kommer att ta plats i Båstad Kommunhus, Sessionssalen den 24e juli klockan 18:30
 
Ni är alla Hjärtligt Välkomna!
 
Kallelse  
 

Aktuellt 2018-03-23

Möte med kommunen.
 
Gunnar Ericsson och Caroline Prabert hade denna dag ett möte med kommunen.
Ett mycket bra och givande möte.

Här finns noteringar från mötet.
 
Stranderosionsutredning 2017
 

Aktuellt 2017-07-13

Kommande årsmöte i Malenbo.
 
Årsmötet kommer att hållas på Malens Krog Köpmansgatan 113
den 13 juli klockan 18:30.
Kallelser till årsmötet kommer att delas ut efter midsommar.
 
Ni är alla Hjärtligt Välkomna!
 

Aktuellt 2016-09-15

Högt ärade Malenbo.
 
Vi saknar årets medlemsavgift från ett flertal medlemmar och det vore härligt om ni betalade in den.
Betala via Bankgiro: 241-9257.
Betalning kan också ske via Swish: 123 350 17 49.
Verksamhetsåret löper 1/5 - 30/4.
Årsavgiften är 150 kr och gäller per bostad/fastighet.
 

Aktuellt 2016-07-12

Möte med kommunen.
 
Gunnar Ericsson och Jan Johansson hade denna dag ett möte med kommunen.
Ett mycket bra och givande möte på ca två timmar.
Kommunen var positiva till de flesta av våra förslag som boulebanor, belysning, vindskydd bryggan etc.
Här finns noteringar från mötet.
 

Aktuellt 2016-07-06

Årsmötet 2016!
 
30 medlemmar kände sig kallade till årsmötet i Malenbo.
Dagens regn och rusk byttes till solsken inför kvällens möte. Och det var riktigt trevligt att träffa andra Malenbor.
Bo Wendt berättade om Malens Vattenförening och poängterade att alla medlemmar där bör veta var vattenavstängningskranen till den egna tomten finns vid händelse av läckage för att minska olägenheter för grannar om stora områden måste stängas av.
 
Årsmötet avlöpte lungt och inga sensationer inträffade. Årsberättelsen lästes upp och likaså revisionsrapporten som godkändes. Något förändrad styrelse valdes med något färre deltagare, eftersom ersättare inte fanns till alla styrelseplatser. Mötet avslutades.
Därefter följde någon timmes mingel med tapas och något gott att dricka därtill.
Här några bilder från kvällens mingel.
 

Aktuellt 2016-06-23

Kallelse till Årsmöte!
 
Den 6 juli har vi årsmöte.
Kallelsen till Årsmöte kommer upp som anslag på ”strategiska ställen” samt annons i HD och SDS och presenteras här.
Årsmötet kommer att äga rum på bistro Veranda och startar kl 18:30.
Glöm inte att betala in medlemsavgiften, 150 kr, före årsmötet. Bankgiro nr 241-­9257.
 
Kallelse till årsmötet den 6 juli 2016.
 
Årsberättelse för verksamhetsåret 2015 - 2016.
 
Inför mötet önskar vi få en anmälan för att underlätta vår planering.
Det kommer att serveras "Tapas med vin/öl" för 75:-.
Intresseanmälan kan ske via e-post till arsmote@malenbo.se    
eller via telefon till ordförande Gunnar Ericsson, tel: 0733-73 75 55, eller via att
Anmäla sig HÄR!!
 

Aktuellt 2016-04-07

Fiber i Malen, april 2016
 
Nu sker det stora saker med fiberutbyggnaden på Malen.
Här kan du finna den senaste informationen som Gunnar fått från Sofie på Bjärekraft.
 
Vill du veta hur läget är i ditt område så gå in på följande länk och ange din adress.
Där kan du också se vilket område som din adress ingår i.
Kan jag få fiber? - Bjäre Kraft
 

Aktuellt 2016-02-26

Fiber i Malen, februari 2016
 
Gunnar Ericsson har kontaktat Bjärekraft för att få info om hur fiberprojekten fortlöper.
Här finns den information som Sofie på Bjärekraft skickade till Gunnar.
 
Vill du veta hur läget är i ditt område så gå in på följande länk och ange din adress.
Kan jag få fiber? - Bjäre Kraft
 

Aktuellt 2015-09-02

Fiber i Malen, september 2015
 
Malenbo har fått mail från Niklas Maltesson, Bäre Kraft, om dagsläget,
som du kan ta del av här.
 
Vill du ta kontakt med Niklas Maltesson så har han
Telefon: 0431-­445420
Mailadress: niklas.maltesson@bjarekraft.se
 

Aktuellt 2015-08-12

Fiber i Malen
 
Niklas Maltesson från Bäre Kraft brättade på vårt årsmöte om fiberutbyggnad i Malen.
Vi har få ett mail från honom om dagsläget som du kan läsa här.
 
Vill du ta kontakt med Niklas Maltesson så har han
Telefon: 0431-­445420
Mailadress: niklas.maltesson@bjarekraft.se
 

Aktuellt 2015-07-01

Årsmöteshandlingar
 
Den 8 juli har vi årsmöte och Jubileumsfest.
 
Årsberättelsen kan du hämta här.
Här finner du dagordningen.
 

Aktuellt 2015-06-16

Kallelse till Årsmöte och 30-årsjubileum!
 
Den 8 juli har vi årsmöte och Jubileumsfest.
Kallelse och inbjudan till Årsmöte och Jubileumsfest finns i detta pdf-dokument.
 
Vi önskar få anmälan senast den 1 juli för att underlätta vår planering.
 

Aktuellt 2015-02-18

Angelägna frågor i Malen
 
Vid ett möte med Jenny Hertsgård och Andreas Jansson på Båstad kommun togs en rad angelägna frågor upp.
Frågorna presenteras i detta pdf-dokument. Kommentarer till frågorna presenteras också.
Föreningen Malenbo följer upp dessa frågor i "Mål och Planer".
 

 
   Föreningen Malenbo
   f.d. Malens Villaägareförening

 
 
 
 
   Uppdaterad 2019-06-06