Protokoll

2019
Konstitueringsprotokoll, del 2, 2019-08-13
Styrelseprotokoll 2019-08-13
Konstitueringsprotokoll, del 1, 2019-07-26
Styrelseprotokoll 2019-07-26
Styrelseprotokoll 2019-06-03
Styrelseprotokoll 2019-04-20

2018
Styrelseprotokoll 2018-06-10

2017
Styrelseprotokoll 2017-10-29
Styrelseprotokoll 2017-08-07
Styrelseprotokoll 2017-07-13
Styrelseprotokoll 2017-06-04
Styrelseprotokoll 2017-05-07

2016
Styrelseprotokoll 2016-07-31
Konstit. styrelsemöte 2016-07-31
Styrelseprotokoll 2016-07-06
Styrelseprotokoll 2016-06-05
Styrelseprotokoll 2016-05-08

2015
Styrelseprotokoll 2015-08-30
Konstit. styrelsemöte per capsulam 2015-08-12
Styrelseprotokoll 2015-05-31
Styrelseprotokoll 2015-04-26
Styrelseprotokoll 2015-03-29
Styrelseprotokoll 2015-01-25

2014
Styrelseprotokoll 2014-03-04
Styrelseprotokoll 2014-04-27
Konstit. styrelsemöte 2014-07-14
Styrelseprotokoll 2014-08-31
Styrelseprotokoll 2014-09-28
Styrelseprotokoll 2014-11-30

2013
Styrelseprotokoll 2013-02-26
Styrelseprotokoll 2013-04-02
Styrelseprotokoll 2013-05-21
Konstit. styrelsemöte 2013-08-07
Styrelseprotokoll 2013-08-07
Styrelseprotokoll 2013-09-17
Styrelseprotokoll 2013-10-22

2012
Styrelseprotokoll 2012-01-17
Styrelseprotokoll 2012-03-26
Styrelseprotokoll 2012-05-15
Styrelseprotokoll 2012-07-03
Konstit. styrelsemöte 2012-08-28
Styrelseprotokoll 2012-08-28

2011
Styrelseprotokoll 2011-01-18
Styrelseprotokoll 2011-03-09
Styrelseprotokoll 2011-05-02
Styrelseprotokoll 2011-06-14
Styrelseprotokoll 2011-06-28
Konstit. styrelsemöte 2011-08-30
Styrelseprotokoll 2011-08-30
Styrelseprotokoll 2011-10-25

2010
Styrelseprotokoll 2010-01-26
Styrelseprotokoll 2010-03-30
Styrelseprotokoll 2010-05-18
Styrelseprotokoll 2010-08-24
Styrelseprotokoll 2010-10-26

2009
Styrelseprotokoll 2009-01-27
Styrelseprotokoll 2009-03-31
Styrelseprotokoll 2009-05-05
Styrelseprotokoll 2009-06-09
Konstit. styrelsemöte 2009-08-11
Styrelseprotokoll 2009-08-11
Styrelseprotokoll 2009-09-29
Styrelseprotokoll 2009-11-10
Styrelseprotokoll 2009-12-15

2008
Styrelseprotokoll 2008-01-22
Styrelseprotokoll 2008-02-26
Styrelseprotokoll 2008-04-01
Styrelseprotokoll 2008-05-06
Styrelseprotokoll 2008-06-10
Styrelseprotokoll 2008-07-15
Konstit. styrelsemöte 2008-08-26
Styrelseprotokoll 2008-08-26
Styrelseprotokoll 2008-10-21
Styrelseprotokoll 2008-12-16

2007
Styrelseprotokoll 2007-03-12
Styrelseprotokoll 2007-04-16
Styrelseprotokoll 2007-05-15
Styrelseprotokoll 2007-08-27
Styrelseprotokoll 2007-10-16
Styrelseprotokoll 2007-11-20

2006
Styrelseprotokoll 2006-01-16
Styrelseprotokoll 2006-02-13
Styrelseprotokoll 2006-04-11
Styrelseprotokoll 2006-05-15
Styrelseprotokoll 2006-09-12
Styrelseprotokoll 2006-10-24
Styrelseprotokoll 2006-12-12

2005
Styrelseprotokoll 2005-02-01
Styrelseprotokoll 2005-02-28
Styrelseprotokoll 2005-05-10
Styrelseprotokoll 2005-06-14
Styrelseprotokoll 2005-08-15
Styrelseprotokoll 2005-09-12
Styrelseprotokoll 2005-11-07

2004
Styrelseprotokoll 2004-04-20
Styrelseprotokoll 2004-09-06
Styrelseprotokoll 2004-11-08
Styrelseprotokoll 2004-12-07

 
   Föreningen Malenbo
   f.d. Malens Villaägareförening

 
 
 
 
   Uppdaterad 2018-07-22